Informacja o obowiązkowej deratyzacji ( odszczurzania ) na terenie Gminy Święciechowa.

Obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa nakłada na mieszkańców obowiązek deratyzacji w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym przez gryzonie.
Akcja odbędzie się od dzisiaj 10 maja do 10 czerwca 2024 roku.
Dotyczy obszarów mieszkalnych, gastronomicznych i przechowalniczych.Wymagane jest zastosowanie odpowiednich środków i zabezpieczenie przed dostępem dzieci i zwierząt.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy:

https://swieciechowa.pl/informacja-o-obowi%C4%85zkowej-deratyzacji-odszczurzania-na-terenie-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3Knv7JZq85_Ts1sGyVk45Zeyrv2_V1uC4CguRcsDtXWyiO__BVPoeJss8_aem_AdwJLnaw5HPzPiUmmv-dHf_-zaSziH4CLugdzyGrLezsGKQKxKhCxp5sTw4FoR9n7cJ41qpjXH60h8Ujbmew54Ax