Gmina

Obowiązek deratyzacji

Informacja o obowiązkowej deratyzacji ( odszczurzania ) na terenie Gminy Święciechowa. Obwieszczenie Wójta Gminy Święciechowa nakłada na mieszkańców obowiązek deratyzacji

Gmina

Obowiązek odszczurzania

Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia na terenie gminy Święciechowa  deratyzacji (odszczurzania) w dniach od 1 sierpnia 2021 roku