Wybory uzupełniające do Rady Gminy Święciechowa.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 297/2024 Wojewody Wielkopolskiego zarządzone zostały wybory uzupełniające do Rady Gminy Święciechowa w okręgu wyborczym nr 12 obejmującym Lasocice, ulice: Kościelna, Miodowa, Mleczarska, Nektarowa, Ogrodowa, Sportowa, Szkolna, Święciechowska, Tylna, Wschodnia oraz Ogrody.

Termin wyborów został ustalony na dzień 14 lipca 2024 roku w godz. od 07:00 – 21:00 w Szkole Podstawowej w Lasocicach.

Zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Lesznie do dnia 20 maja 2024 r. w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie, Plac Kościuszki 4 w godzinach pracy, tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie oraz kalendarz wyborczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy Święciechowa znajduje się na zdjęciach poniżej lub na naszej oficjalnej stronie internetowej :

https://swieciechowa.pl/wybory-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-do-rady-gminy-%C5%9Bwi%C4%99ciechowa?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0hPzNB0peanToEqmd5oMqZYB-K-0RSxwdu0lE_nxMqkMR_D9P-1Xcd1YQ_aem_Ab06U8hE_bAoHX_bzzBsPLn68e8uYQ496vHNVy4wGXhG5Dwc9Hbgj1GUQqng_m4hFy3QhsqygznqurAHB79Eds9o