Gmina

Wybory uzupełniające

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Święciechowa. Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 297/2024 Wojewody Wielkopolskiego zarządzone zostały wybory uzupełniające do

Gmina

WYBORY W GMINIE

Poniżej prezentujemy wyniki wyborów w poszczególnych obwodach głosowania na terenie gminy Święciechowa. Nr obwodu głosowania 1 – Święciechowa.Siedziba obwodowa –

Inne

Ważna frekwencja w wyborach

Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a

Gmina

Rozkład jazdy w dniu wyborów

Wójt Gminy Święciechowa podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, dla mieszkańców Gminy w dniu 15

Inne

Zebranie wyborcze

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Rejonowego PZERiI w Święciechowie. Wybrano nowy zarząd oraz podjęto uchwały dotyczące kierunków działania i wnioski. Zarządy

Gmina

Wybór ławników

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Gminy Święciechowa winna wybrać w wyborach tajnych ławników na kadencję 2023

Gmina

Zebrania wiejskie

Uprzejmie informujemy, iż zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Święciechowa odbywają się od godz. 19:30 po przeprowadzonych wyborach

Gmina

Wyniki wyborów

Ogłoszenie Wójta Gminy Święciechowa o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Wójt Gminy Święciechowa ogłasza wyniki wyborów Młodzieżowej Rady

Gmina

Kandydaci do Rady

Do piątku, 23 września, można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Gmina

Wybory do MRG

Dobiega końca IV kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. Jeśli chcesz działać na rzecz swojej lokalnej społeczności, weź udział w wyborach