Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu Rejonowego PZERiI w Święciechowie.

Wybrano nowy zarząd oraz podjęto uchwały dotyczące kierunków działania i wnioski.

Zarządy Rejonowego Związku Emerytów w Święciechowie:
Wanda Szywała – Przewodnicząca
Barbara Matysiak – Zastępca przewodniczącego
Longina Raburska – Skarbnik
Stanisława Nowacka – Sekretarz
Członkowie:
Bogusław Pindara, Jadwiga Żukowska, Janina Pieczyńska, Zygmunt Jankowski.
Komisja Rewizyjna:
Adam Chudzik, Urszula Błażejczyk, Regina Jankowska.