Do 2 lipca przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej sołectwa Święciechowa.

Złożone rezygnacje z pełnienia funkcji Sołtysa sołectwa Święciechowa Pana Józefa Buszewicza oraz członków Rady Sołeckiej, zobowiązują Wójta Gminy do zarządzenia wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej i ogłoszenia kalendarza wyborczego.
Zgodnie z wydanym Zarządzeniem Nr 0050/32/2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 22 maja 2024 r. wybory odbędą się 5 sierpnia 2024 r. w sali wiejskiej w Święciechowie.
Głosowanie odbędzie się w godzinach od 17.00 do 19.00.
Zgłaszanie Wójtowi Gminy kandydatów na członków sołeckiej komisji wyborczej, kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej następuje do dnia 2 lipca 2024 r. do godz. 15:00.
Wszelkie informacje jak również wzór zgłoszenia kandydatów na Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej znajdują się na stronie: https://bip.swieciechowa.pl/…/6585-zarzadzenie-nr-0050…