W ramach pracy nad nową strategią rozwoju naszej gminy, bardzo ważne jest poznanie opinii i oczekiwań zarówno mieszkańców, jak i osób bezpośrednio zaangażowanych w funkcjonowanie samorządu.

Ankieta, którą przygotowaliśmy, jest kluczowym narzędziem, które pozwoli nam zebrać niezbędne informacje do stworzenia efektywnej i odpowiedzialnej strategii. Wasze doświadczenia i spostrzeżenia są dla nas bezcenne, ponieważ to Wy na co dzień współtworzycie obraz naszej Gminy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w tej ankiecie. Jest to nie tylko okazja do wyrażenia własnych przemyśleń, ale również szansa, aby aktywnie wpłynąć na przyszłe decyzje i inicjatywy.
Szczegóły ankiety:
– Forma: Ankieta zawiera pytania zamknięte oraz jedno pytanie otwarte.
– Czas: Wypełnienie ankiety zajmuje około 15 minut.
– Anonimowość: Ankieta jest całkowicie anonimowa, a zebrane odpowiedzi będą prezentowane tylko w formie zbiorczej.
– Dostępność: Ankieta jest dostępna online do 23 maja 2024 roku. Link do ankiety:

https://www.survio.com/survey/d/swieciechowa?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0nOreCnFUTLQYh1wBk6T0X7A1hQ8sNlfRyCAQ7I1ZOGcwNgmjykuTkZ4o_aem_Ab1oScKk12BKk_KeBUpgQbms7SzzaEgbgqnQULqizcdPacPYSf9NMemO07bMRc_HfL677UndbR0a49L1JN8BIHtA

Prosimy o znalezienie chwili na udział w tym badaniu. To ważne, aby głos każdego z Was został usłyszany. Z góry dziękujemy za zaangażowanie i cenny wkład w tworzenie przyszłości naszej Gminy.