W poniedziałek, 6 maja, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Święciechowa.

Podczas sesji ślubowanie złożył wójt Mikołaj Kostaniak oraz radni Dudek Zbigniew, Urbańska Anna, Maćkowski Hubert, Bieruta Magdalena, Dudzisz Dominika, Gorwa Tomasz, Kołacki Krzysztof, Konieczna Ewelina, Matuszewski Dariusz, Nowacki Krzysztof, Rivoalen Arleta, Schubert Jakub oraz Sobieraj Patrycja.
Na przewodniczącą Rady Gminy wybrano Annę Urbańską. Stanowiska wiceprzewodniczących Rady Gminy powierzono Hubertowi Maćkowskiemu i Zbigniewowi Dudkowi. Wybrano także składy osobowe poszczególnych komisji.