Podajemy dane statystyczne z terenu gminy Święciechowa za rok 2022.

Wykaz dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.

W gminie Święciechowa zameldowanych na pobyt stały i czasowy jest 9580 osób. W tym 8266 to mieszkańcy stali, a 1314 osoby zameldowane na pobyt czasowy.
Wykaz mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wygląda następująco: Długie Nowe – 263 mieszkańców (250 stali, 13 czasowi), Długie Nowe Długie Stare – 969 mieszkańców (878 stali, 91 czasowi), Gołanice – 528 mieszkańców (510 stali, 18 czasowi), Henrykowo – 474 mieszkańców (436 stali, 38 czasowi), Krzycko Małe – 420 mieszkańców (386 stali, 34 czasowi), Książęcy Las – 7 mieszkańców (6 stali, 1 czasowi), Lasocice – 831 mieszkańców (771 stali, 60 czasowi), Niechłód – 413 mieszkańców  (386 stali, 27 czasowi), Ogrody – 90 mieszkańców (81 stali, 9 czasowi), Piotrowice – 176 mieszkańców (163 stali, 13 czasowi), Przybyszewo – 662 mieszkańców (619 stali, 43 czasowi), Strzyżewice – 497 mieszkańców (446 stali, 51 czasowi), Święciechowa – 4063 mieszkańców (3163 stali, 900 czasowi), Trzebiny – 187 mieszkańców (171 stali, 16 czasowi).

W roku 2022 w naszej gminie urodziło się 89 dzieci. Najwięcej maluchów urodziło się w Święciechowie – 38, następnie w Długiem Starem i Lasocicach – po 8, w Gołanicach i Przybyszewie – po 6, w Henrykowie – 5, w Trzebinach – 4, w Niechłodzie, Strzyżewicach i Długiem Nowem – po 3, Piotrowicach – 2 oraz jedno w Ogrodach. Łącznie urodziły się 43 dziewczynki i 46 chłopców. Najwięcej dzieci urodziło się w kwietniu.

Na zawesze odeszło od nas 76 osób. Zmarło 32 mieszkańców Święciechowy, po 8 mieszkańców Lasocic, Niechłodu i Długiego Starego, 6 mieszkańców Gołanic, 4 mieszkańców Strzyżewic, 3 mieszkańców Przybyszewa, po 2 mieszkańców Krzycka Małego i Piotrowic oraz po jednym mieszkańcu Trzebin, Henrykowa oraz Książęcego Lasu. Wśród osób, które pożegnaliśmy w 2022 roku było 29 kobiet i 47 mężczyzn.