Gmina

Dane z gminy

Podajemy dane statystyczne z terenu gminy Święciechowa za rok 2022. Wykaz dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia