Gmina

Dane z gminy

Podajemy dane statystyczne z terenu gminy Święciechowa za rok 2022. Wykaz dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia

Gmina

Gmina w statystykach

Rok 2021 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego w Święciechowie. Według danych przekazanych z Urzędu Stanu Cywilnego na dzień 31 grudnia