Gmina

Podsumowanie roku 2023

Przedstawiamy statystyki z roku 2023 przedstawione przez Urząd Stanu Cywilnego w Święciechowie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku naszą gminę

Gmina

Dane z gminy

Podajemy dane statystyczne z terenu gminy Święciechowa za rok 2022. Wykaz dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia

Gmina

Gmina w statystykach

Rok 2021 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego w Święciechowie. Według danych przekazanych z Urzędu Stanu Cywilnego na dzień 31 grudnia

Gmina

Podsumowanie roku

Przedstawiamy dane z Urzędu Stanu Cywilnego, które są podsumowaniem roku 2020. W gminie Święciechowa na koniec roku 2020 zameldowanych było