Przedstawiamy dane z Urzędu Stanu Cywilnego, które są podsumowaniem roku 2020.

W gminie Święciechowa na koniec roku 2020 zameldowanych było 9116 osób, z czego 8077 na stałe i 1039 czasowi. Zameldowanie stałe i czasowe w poszczególnych miejscowościach wygląda następująco: Długie Nowe – 255, Długie Stare – 963, Gołanice – 511, Henrykowo – 385, Krzycko Małe – 406, Książęcy Las – 8, Lasocice – 827, Niechłód – 434, Ogrody -94, Piotrowice – 178, Przybyszewo – 595, Strzyżewice – 493, Święciechowa – 3792 i Trzebiny – 175.

W roku 2020 w naszej gminie urodziło się 95 dzieci. W tym 47 dziewczynek i tylko o jednego chłopca więcej, tj. 48 chłopców. Najwięcej dzieci, bo aż 46 urodziło się w Święciechowie, następnie w Przybyszewie – 10, Lasocicach i Gołanicach – po 6, Strzyżewicach – 5, Długiem Starem, Długiem Nowem, Niechłodzie, Henrykowie i Krzycku Małym – po 4 oraz w Ogrodach – 2.

Niestety aż 74 osoby z gminy Święciechowa odeszły od nas na zawsze. Najwięcej osób zmarło w Święciechowie – 26, następnie w Lasocicach – 9, Długiem Starem i Przybyszewie – po 8, Gołanicach – 5, Niechłodzie i Krzycku Małym – po 4, Henrykowie – 3, Trzebinach, Długiem Nowem i Piotrowicach – po 2 oraz jedna w Strzyżewicach. Najsmutniejsze miesiące to: marzec i listopad, kiedy zmarło po 10 mieszkańców gminy. Następnie styczeń – 9, kwiecień i czerwiec – po 7, luty, maj, lipiec i październik – po 6, wrzesień – 3 oraz sierpień i grudzień – po dwóch.

Na terenie naszej gminy zawarto 20 związków małżeńskich. Najwięcej w miesiącu wrześniu – 10, w czerwcu – 4, listopadzie i sierpniu  – po 2, w marcu i grudniu – po 1.