W związku z przebudową drogi powiatowej nr 4771P, na odcinku od Święciechowy do wiaduktu w Wilkowicach nastąpiła zmiana organizacji ruchu drogowego.

Zmiana polega na wyłączeniu tego odcinka drogi z ruchu pojazdów od dnia 29 lipca. Objazd zamkniętej drogi wyznaczono przez miejscowość Maryszewice i ulicę Lipową w Wilkowicach.

W tym roku powiat leszczyński zbudował ścieżkę rowerową od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic, do istniejącego już ciągu w kierunku Włoszakowic i Boszkowa. Uzupełnieniem tej inwestycji jest przebudowa ok. 900 mb drogi Święciechowa – Wilkowice. Zakres robót to wzmocnienie krawędzi jezdni i jej poszerzenie do sześciu metrów oraz ułożenie dwóch warstw asfaltu.

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Rozpoczęto frezowanie nawierzchni jezdni pod poszerzenia i wzmocnienia oraz wykonywanie koryta pod warstwy wzmacniające krawędzie jezdni.
Prace za 650 tys. zł wykonane zostaną do 30 sierpnia br. Inwestycja zostanie dofinansowana kwotą 200 tys. zł z budżetu gminy Święciechowa.

(źródło: https://www.powiat-leszczynski.pl/)