Zakończyły się prace nad budową chodnika przy ulicy Leśnej w Gołanicach – etap II.

Wykonawcą inwestycji była firma Drogtranz z siedzibą w Górze. W ramach inwestycji wykonano chodnik na ul. Leśnej od posesji nr 16 do nr 30. Koszt inwestycji wynosi brutto: 96.526,17 zł. W tym kwotę 20.000,00 zł. przeznaczono z funduszu sołeckiego wsi Gołanice.