Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych poszerza drogę powiatową w Przybyszewie w gminie Święciechowa.

Zakres prac przewiduje jednostronne poszerzenie 1,3 km ul. Wiejskiej w Przybyszewie, na odcinku od ul. św. Jana Chrzciciela do ul. Henrykowskiej. Droga zostanie poszerzona średnio o 1,2 m, do szerokości 5,5 – 6 m. Po wykonaniu konstrukcji jezdni na wyremontowanym odcinku ułożona zostanie warstwa asfaltu. Inwestycja jest finansowana przez powiat leszczyński i gminę Święciechowa.

źródło: https://powiat-leszczynski.pl