Nowa siłownia zewnętrzna w Przybyszewie.

Wykonawcą prac była firma SIMBA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.
W ramach zadania na placu zabaw w Przybyszewie zamontowano następujące urządzenia fitness: motyl, biegacz, orbiterek, drabinka na łączną kwotę 13.600,00 zł (w tym wkład finansowy z funduszu sołeckiego wsi Przybyszewo).