Inwestycje

Boisko w Lasocicach

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu boiska w Lasocicach. Wykonawcą inwestycji jest firma BAYDO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inwestycje

Teren przy boisku

Dofinansowanie na kolejną część zadania pn. ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. Podpisano umowę o przyznanie pomocy ,,Wsparcie na wdrażanie

Inwestycje

Siłownia w Przybyszewie

Nowa siłownia zewnętrzna w Przybyszewie. Wykonawcą prac była firma SIMBA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. W ramach

Inwestycje

Siłownia na placu

Na placu zabaw w Przybyszewie została zamontowana siłownia zewnętrzna. Siłownię zakupiono z Funduszu Sołeckiego. Prosimy przez kilka dni nie korzystać

Inne

Siłownie zewnętrzne

Podpisano umowę na wykonanie siłowni zewnętrznej w Przybyszewie oraz Święciechowie. Podpisano umowę z firmą SIMBA Group Sp. z o.o. z

Inwestycje

Siłownia w Niechłodzie

Zakończono prace nad zagospodarowaniem terenu przy sali wiejskiej w Niechłodzie. Wykonawcą inwestycji była firma Anna Poloch z siedzibą w Lesznie.cInwestycja

Inwestycje

Teren rekreacyjny

Mieszkańcy sołectw Lasocice i Przybyszewo marzą o miejscu rekreacji, który posłuży codziennej rozrywce i będzie doskonałym miejscem na lokalne imprezy.