Zakończono budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w Piotrowicach.

W Piotrowicach zakończone zostały roboty budowlane związane z budową rozdzielczej sieci wodociągowej. Inwestycja została zrealizowana przez firmę ATUT Leszno Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Zgodnie z dokumentacją techniczną wykonano sieć wodociągową z rur PE 110 o długości 242,75 mb oraz postawiono 2 hydranty p-poż DN 80. Koszt inwestycji wynosi brutto: 87.798,03 zł. Inwestycja odbywała się w ramach inicjatywy lokalnej – wkład mieszkańców 30 % wartości inwestycji.