Podpisano umowę na zadanie pn. ,, Adaptacja pomieszczeń Sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”.

W dniu wczorajszym doszło do podpisania umowy na zadanie pn. ,, Adaptacja pomieszczeń sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach” z Panią Agnieszką Rutkiewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Rutkiewicz MIR-BUD Usługi Budowlane z siedzibą w Długiem Starem.
W ramach zadania wykonane zostaną prace związane z:
– dostawą i montażem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń,
– montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
– wykonaniem posadzek we wszystkich pomieszczeniach,
– położeniem płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych,
– ułożeniem płytek gresowych i mat gumowych w salach ćwiczeń ,
– robotami tynkarskimi na zewnątrz i w wewnątrz budynku,
– robotami malarskimi wewnętrznymi,
– przygotowaniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (biały montaż),
– instalacją oświetlenia,
– wentylacją.
Koszt inwestycji brutto: 178 731,23 zł. Termin realizacji inwestycji : do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.