Zakończona została modernizacja 5,3 km drogi powiatowej ze Strzyżewic przez Henrykowo do skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Góra.

Najbardziej zniszczony odcinek o długości ok. 1,3 km (od wiaduktu S5 do przepustu drogowego) został przebudowany przez Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna. Rozebrano starą nawierzchnię w miejscach spękań i braku odpowiedniej nośności, wykonano nową konstrukcję jezdni i ułożono dwie warstwy asfaltu. Pobocza zostały utwardzone destruktem asfaltowym. Roboty za 736 tys. zł w całości zostały sfinansowane z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie z kolei wyremontowała zniszczone fragmenty jezdni i poboczy pozostałych dwóch odcinków drogi powiatowej ze Strzyżewic do Henrykowa: od przejazdu kolejowego w Strzyżewicach do wiaduktu oraz od przepustu do skrzyżowania z drogą wojewódzką Leszno – Góra. Następnie oba te odcinki (o długości 4 km) zostały wyremontowane metodą podwójnego powierzchniowego utrwalania nawierzchni bitumicznej. Prace za 201 tys. zł wykonała spółka Gart z Golędzinowa.

(źródło: https://www.powiat-leszczynski.pl)