Przebudowana droga powiatowa na odcinku od ronda w Święciechowie do wiaduktu nad S5 w Wilkowicach jest już po odbiorze technicznym.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic z Leszna przebudowało ok. 900 mb drogi, układając na tym odcinku dwie warstwy asfaltu. Koszt wykonanych prac to 650 tys. zł. Inwestycja została dofinansowana kwotą 200 tys. zł z budżetu gminy Święciechowa.

(źródło: www.facebook.com/powiatleszczynski)