Prace nad budową nowej sali gimnastycznej w Długiem Starem postępują zgodnie z planem.

Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Spółka Jawna Tadeusz i Artur Michalski z Leszna.
Do tej pory wykonawca przeprowadził szereg istotnych prac, w tym wybór ziemi pod całą powierzchnią budynku, zabezpieczenie korzeni drzew w sąsiedztwie budowy, wykonanie częściowego zbrojenia oraz zabetonowanie ław, stóp fundamentowych i trzpieni ścian. Ponadto, ściany fundamentowe są już częściowo wymurowane, fundamenty zostały izolowane pionowo, a teren pod posadzkę zasypany i zagęszczony. Wykonano również częściowe podkłady betonowe na gruncie.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 4 148 069,40 zł, z czego aż 3 731 188,43 zł to dofinansowanie otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.