Brygada remontowa Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie rozpoczęła budowę odcinka chodnika przy drodze powiatowej – ul. Słonecznej w Lasocicach.

Odcinek o długości 45 m.b. i szerokości 1,6 m powstanie przy ul. Słonecznej w Lasocicach – w rejonie przejazdu kolejowego. Po zakończeniu układania krawężnika oraz nawierzchni z kostki betonowej na początku nowego chodnika zostanie wyznaczone przejście dla pieszych, poprawiające bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez drogę.

(źródło: https://powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/4527-nowy-chodnik-przy-drodze-powiatowej-w-lasocicach.html?fbclid=IwAR0_2gfmp7jOlX5RreGXMrSVK5gbExbOLjZmtDH2xYijpozlWT5VCtybrRM)