Uprzejmie informujemy, iż zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Święciechowa odbywają się od godz. 19:30 po przeprowadzonych wyborach na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich, które trwają od godz. 17:00 – 19:00.

Harmonogram najbliższych wyborów oraz zebrań wiejskich:

Krzycko Małe – 15.03.2023 r.

Lasocice – Ogrody – 16.03.2023 r.

Długie Nowe – 20.03.2023 r.

Trzebiny – 21.03.2023 r.

Gołanice – 22.03.2023 r.

Przybyszewo – 23.03.2023 r.

Święciechowa – 27.03.2023 r.

Niechłód – 17.04.2023 r.

Wybory oraz zebrania wiejskie odbyły się już w sołectwie: Henrykowo, Strzyżewice, Długie Stare oraz Piotrowice.

W przeprowadzonych już wyborach Sołtysem wsi:

– Henrykowo został Pan Jacek Senftleben,

– Strzyżewice został Pan Krzysztof Kołacki,

– Długie Stare została Pani Anna Urbańska,

– Piotrowice został Pan Hieronim Warliński. 

Zachęcamy mieszkańców do udziału w zebraniach wiejskich.