Gmina

Zebrania wiejskie

Poniżej przedstawiamy harmonogram zebrań wiejskich w gminie Święciechowa.

Gmina

Zebrania wiejskie

Uprzejmie informujemy, iż zebrania wiejskie we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Święciechowa odbywają się od godz. 19:30 po przeprowadzonych wyborach

Gmina

Zebrania wiejskie

W przyszłym tygodniu rozpoczynają się zebrania wiejskie na terenie naszej gminy. Harmonogram zebrań:

Gmina

Zebrania wiejskie

Na przełomie sierpnia i września w każdej miejscowości na terenie gminy Święciechowa odbędą się zebrania wiejskie z mieszkańcami. Podczas zebrań