Wręczenia promes z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – PGR przedstawicielom powiatu leszczyńskiego oraz pięciu gminom wchodzącym w jego skład. 

Uroczystość odbyła się w poniedziałek, 18 lipca w Lesznie. Pieniądze mają wspierać samorządy, w których kiedyś funkcjonowały tzw. PGR-y. Włodarze powiatu i gmin odebrali symboliczne „czeki” kolejnego rozdania rządowego programu „Polski Ład”.  Promesy wręczali posłowie PiS: Jan Dziedziczak, Tomasz Ławniczak i Jan Mosiński oraz Piotr Trybek, szef polityczny gabinetu minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg.

Gmina Święciechowa otrzyma 1623180,00 zł. na budowę lokalnych dróg: ul. Zielonej i Lipowej w Święciechowie, ul. Kwiatowej w Przybyszewie oraz ul. Leszczyńskiej w miejscowości Długie Stare oraz 774866,00 zł. na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy.