Ulica Akacjowa w Święciechowie zakończona.

Dobiegła końca budowa drogi ulicy Akacjowej w Święciechowie. Zakres zadania obejmował budowę drogi o długości 212,0 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz odwodnienia powierzchniowego do ścieku z kostki grafitowej i dalej do projektowanych wpustów ulicznych.

Koszt inwestycji wyniósł 610 301,51 zł z czego inwestycja odbywała się w ramach inicjatywy lokalnej – wkład mieszkańców 15 % wartości inwestycji.