Inne

Odpady zawierające azbest

Gmina Święciechowa podpisała umowę na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Gmina Święciechowa podpisała umowę na zadanie pn. ,,Zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie