Inwestycje

Zagospodarowanie terenu

Podpisano umowy na wykonanie wiaty oraz nasadzeń w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. Podpisano umowę z Panem