Podpisano umowy na wykonanie wiaty oraz nasadzeń w ramach zadania pn. ,,Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”.

Podpisano umowę z Panem Przemysławem Obijalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Geen-Pack z siedzibą w Buk Góralski na budowę wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem oraz z Panem Damianem Siebierskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ALEOGRODNICZY z siedzibą w Lesznie na zakup sadzonek roślin.
W ramach zadania wykonana zostanie wiata wraz z wyposażeniem ( 4 stoły i 8 ławek bez oparcia ) oraz zakup 112 roślin wraz z nasadzeniem (świerk serbski, sosna czarna, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowa, klon globosum).
Łączna kwota brutto na wykonanie wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem – 104.550,00 zł. Termin wykonania 10 listopada 2022 r.
Łączna kwota brutto na zakup roślin wraz z nasadzeniami – 8.256,60 zł Termin wykonania 28 października 2022 r.
Na zadanie ,,Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu ,, Pięknieje wielkopolska wieś” na kwotę 37.600,00 zł.