Gmina

Zebranie dotyczące wiaduktu

Na wniosek właścicieli gruntów, którzy korzystali z wiaduktu (znajdującego się na terenie Gminy Wschowa) Wójt Gminy Święciechowa zorganizował zebranie w