W piękne słoneczne popołudnie, 4 maja, w Dniu Strażaka jednostka OSP Święciechowa obchodziła 120-lecie istnienia.

Uroczystość Dnia Strażaka, była wyjątkowym wydarzeniem, połączonym z dwiema doniosłymi ceremoniami: poświęceniem nowego sztandaru jednostki oraz nowego samochodu ratunkowego.
Uroczystość rozpoczęła się w kościele p.w. św. Jakuba w Święciechowie Mszą Świętą w intencji jednostki. Po nabożeństwie zebrani udali się w uroczystym przemarszu przed remizę, gdzie odsłonięta została pamiątkowa tablica. Następnie na czele ze wschowską orkiestrą dętą udali się na plac przy Sali Wiejskiej, gdzie odbyła się część oficjalna uroczystości.
Na maszt wciągnięta została flaga państwowa i odegrano hymn Polski. Naczelnik OSP Święciechowa dh Wojciech Konatowski przedstawił krótką historię miejscowego OSP. Jednostka pożegnała się ze starym sztandarem. Nowy sztandar otrzymali z rąk przewodniczącego komitetu ufundowanego sztandaru Jerzego Machowiaka. O odebranie sztandaru poproszono Prezesa OSP Święciechowa dh Waldemara Dworaka. Ks. Błażej Stróżycki poświęcił nowy sztandar oraz nowy pojazd gaśniczy.
Jubileusz był okazją do wręczenia medali i wyróżnień szczególnie zasłużonym strażakom. Poszczególne medale i odznaki otrzymali:
MEDAL HONOROWY im. Bolesława Chromicza – dh Jerzy Kociucki.
Odznaka „ZŁOTY ZNAK ZWIĄZKU” – dh Eugeniusz Przydrożny
Odznaka Honorowa „Semper Vigilant” – dh Władysław Migacz
„Złoty Medal ”: Waldemar Dworak i Jan Kalitka
Srebrny Medal”: Krzysztof Kociucki, Magdalena Sztor, Milena Gond, Alicja Nowak, Dawid Gond.
„Brązowy Medal”: Mateusz Wieszczeczyński, Kamil Kowalski, Kamil Migacz, Damian Dejworek, Przemysław Dejworek, Józef Kot, Daniel Konatowski, Karolina Nowak, Adam Wojciechowski, Krzysztof Zagaja, Angelika Biegańska, Krzysztof Antoniak, Maciej Skorupiński, Monika Wołos, Wojciech Jankowiak, Marek Tulewicz i Jakub Bordecki.
Odznaka „STRAŻAK WZOROWY”: Adam Kołodziejczyk, Patryk Mroziński, Dawid Hocaj, Roksana Cierniak, Szymon Roszak, Patrycja Fogt, Michał Dworak, Mateusz Cywka, Robert Matuszewski, Anna Wojciechowska, Tymoteusz Dworak, Kamila Przewoźna, Mateusz Rybiński.
Odznakę „ ZA WYSŁUGĘ LAT”: Eugeniusz Przydrożny, Wojciech Konatowski, Piotr Adamski, Władysław Migacz, Waldemar Dworak, Krzysztof Antoniak, Dawid Gond, Magdalena Sztor, Alicja Nowak, Milena Gond, Hubert Maćkowski, Daniel Konatowski, Jacek Łomiński.

W Jubileuszu udział wzięli: Sekretarz stanu w MSWiA Wiesław Szczepański, Senator Wojciech Ziemniak, asystentka biura poselskiego Jana Diedziczaka Ewa Rosik, Komendant Miejski PSP w Leszno bryg. Sebastian Kozłowski, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lesznie bryg. Jacek Sowiński, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Arkadiusz Pawlak, prezes Oddziału Gminnego OSP RP w Świeciechowie Jerzy Machowiak, bryg. Maciej Zdęga, w-ce starosta powiatu leszczyńskiego Maciej Wiśniewski, sekretarz powiatu Katarzyna Kamińska, ustępujący wójt gminy Marek Lorych, wójt elekt Mikołaj Kostaniak.
W uroczystości udział wzięli także Radni Powiatu Leszczyńskiego oraz Radni Gminy Święciechowa, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sponsorzy oraz delegacje zaprzyjaźnionych organizacji i stowarzyszeń.
Podczas uroczystości nie zabrakło również wzruszających przemówień, podziękowań oraz momentów refleksji nad trudami i wyzwaniami, jakie niosą za sobą codzienne działania strażaków.
Strażacy z jednostki OSP Święciechowa dziękują Mieszkańcom oraz organizacjom, którzy przyczynili się do zakupu nowego sztandaru oraz sponsorom, którzy pomogli w wyposażeniu nowego samochodu.  

UROCZYSTA MSZA ŚW. (zdjęcia)

PRZEMARSZ (zdjęcia)

OFICJALNA UROCZYSTOŚĆ (zdjęcia)

ODZNACZENIA I MEDALE (zdjęcia)

PODZIĘKOWANIA I ŻYCZENIA (zdjęcia)