Gmina

Dofinansowanie na kluby

Podpisano umowy na dofinansowanie w 2024 roku klubów sportowych działających na terenie gminy Święciechowa. Wójt Gminy Święciechowa podpisał umowy na