Gmina

Ciepłe mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie – nabór deklaracji uczestnictwa w programie. Gmina Święciechowa przystąpi do II edycji programu Ciepłe Mieszkanie.Mieszkańców, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania,