Inne

Badanie ankietowe

Badania dotyczyć będzie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach w 2023 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20

Gmina

Podziel się opinią

Serdecznie zapraszamy do przekazania nam opinii dotyczącej kierunków rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią

Gmina

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Święciechowa przystąpiła do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.  W