Gmina

Strategia rozwoju

W ramach pracy nad nową strategią rozwoju naszej gminy, bardzo ważne jest poznanie opinii i oczekiwań zarówno mieszkańców, jak i

Gmina

Strategia Rozwoju Gminy

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2025-2030! Dopełnieniem twardych danych analitycznych w diagnozie sytuacji

Gmina

Ankiety

Prośba do mieszkańców o wypełnienie ankiet. Gmina Święciechowa, działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Inne

Badanie ankietowe

Badania dotyczyć będzie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach w 2023 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20

Gmina

Podziel się opinią

Serdecznie zapraszamy do przekazania nam opinii dotyczącej kierunków rozwoju Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią

Gmina

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Święciechowa przystąpiła do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną.  W