Badania dotyczyć będzie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach w 2023 r.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20 kwietnia 2023 r. w wylosowanych gospodarstwach domowych na terenie naszej gminy realizowane będzie badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ).

Badanie przeprowadzają ankieterzy statystyczni, których tożsamość można sprawdzić na stronie Urzędu Statystycznego w Poznaniu

https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2023/?fbclid=IwAR0DvR637gJclHKN1bhmyam4g8M9meKFDrpah77agO-CzHPo56aVk74t7vs

oraz na stronie Głównego Urzędu Statystycznego

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/?fbclid=IwAR16UWuAHZ-tPkRkf8pxUAJcpo3jHK3x8r1X7IwLUKVIw6LrQJykT3CSpMQ

Więcej informacji o badaniu na stronie:

https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/30?fbclid=IwAR3i1-WTzNyCXAqbp5wgGVgX20ZHmoyvjMcKbZZODspdmN24xBT8MPMAwAM