Gmina

Podsumowanie roku 2023

Przedstawiamy statystyki z roku 2023 przedstawione przez Urząd Stanu Cywilnego w Święciechowie. Na dzień 31 grudnia 2023 roku naszą gminę

Inne

Badanie ankietowe

Badania dotyczyć będzie uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach w 2023 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w dniach 1-20

Gmina

Gmina w statystykach

Rok 2021 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego w Święciechowie. Według danych przekazanych z Urzędu Stanu Cywilnego na dzień 31 grudnia