W Klubie Dziecięcym w Święciechowie przeprowadzane są ćwiczenia z elementami profilaktyki logopedycznej.

Zajęcia prowadzą przeszkolone w tym temacie “Ciocie”. Zabawy logopedyczne są ciekawym przerywnikiem, mogą być bardzo radosne i przyjemne. Przynoszą wiele korzyści m.in. wspomagają prawidłowy rozwój mowy u dzieci, rozbudzają ciekawość aktywnością słowną. Dzieci, które znają zabawy logopedyczne, są też bardziej chętne do ćwiczeń podczas pracy ze specjalistami np. z logopedą.