Inne

Profilaktyka jodowa

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Święciechowy trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane