Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Święciechowy trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom.

Przekazane tabletki z jodkiem potasu do samorządów terytorialnych mają charakter prewencyjny ponieważ w obecnej sytuacji nie ma zagrożenia, a sytuacja jest ciągle monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości. Przyjęcie tabletki jest dobrowolne i należy zrobić to dopiero po sygnale od odpowiednich służb.
Dystrybucja tabletek z jodkiem potasu rozpocznie się z chwilą powstania zagrożenia, na polecenie stosownych władz.
Tabletki wydawane będą wyłącznie osobom dorosłym. Za podanie tabletek dzieciom będą odpowiedzialni ich rodzice lub opiekunowie prawni. Tabletki jodku potasu będą dystrybuowane w każdej miejscowości naszej gminy w salach wiejskich tylko i wyłącznie w sytuacji zagrożenia po sygnale od odpowiednich służb.