Gmina Święciechowa przystąpiła do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, dokumentu strategicznego, który ma wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. 

W związku z opracowywaniem dokumentu Wójt Gminy zwraca się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety skierowanej do mieszkańca Gminy oraz przedsiębiorcy działającego na jej terenie.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Gminy Święciechowa pod adresem: www.swieciechowa.pl w zakładce wyróżnione.

Ankiety w wersji papierowej są również do pobrania u sołtysów.

Wypełnioną ankietę w wersji papierowej można przesłać pocztą lub złożyć w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, złożyć u sołtysów lub przesłać elektronicznie na adres marchlewska@pgksa.pl w terminie do 12 maja 2022r.