W ramach świadczonej przez powiat leszczyński nieodpłatnej pomocy prawnej seniorzy w Sali Wiejskiej w Święciechowie wysłuchali wykładu edukacyjnego podnoszącego ich świadomość prawną.

Zajęcia przeprowadzone zostały w ramach funkcjonowania punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu leszczyńskiego. Punkt ten  prowadzony jest przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „WSPARCIE, INFORMACJA, ROZWÓJ” z Góry. Zgodnie z podpisana umową z powiatem leszczyńskim prawnicy tego stowarzyszenia udzielają nie tylko bezpłatnych porad mieszkańcom, ale również prowadza działalność edukacyjno – informacyjną.

Podczas spotkania w Święciechowie adwokat Anna Krenc poinformowała seniorów o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i mediacji. Druga część wykładu poświęcona była problemom prawnym zgłaszanym przez seniorów oraz sposobom radzenia sobie z nimi.

(źródło: https://powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/4490-edukacja-prawna-dla-seniorow.html?fbclid=IwAR0sfXpwcpjcftmx1RGOegCPigudOP_upTkhg1NvC14h_aZZR3fv31BBJrY)