Dofinansowanie na kolejną część zadania pn. ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”.

Podpisano umowę o przyznanie pomocy ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 na ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”
Zakres umowy obowiązuje prace związane z zagospodarowaniem terenu zielonego po boisku sportowym w Lasocicach na cele rekreacyjno – sportowe. Kolejny etap zadania obejmuje utworzenia siłowni zewnętrznej i placu zabaw.
W siłowni zaprojektowano bezpieczną nawierzchnię oraz pięć urządzeń ( prasa nożna, orbitek, prasa ręczna, biegacz oraz koła Tai Chi ) plac zabaw natomiast zaplanowano wśród drzew i krzewów ze ścieżką sensoryczną, która stymuluje zmysł dotyku.
Plac zabaw zostanie wyposażony w podwójną huśtawkę, bujak sprężynowy, piaskownicę, mojave, domek, bujak sprężynowy helikopter, linaria oraz ławeczkę piknikową.
W ramach wieloletniego działania zostanie utworzony kompleks, składający się z trzech stref: strefy wejściowej z parkingiem, siłowni zewnętrznej i placu zabaw z budynkiem gospodarczym oraz strefy rekreacyjnej z grillem i wiatami rekreacyjnymi.
Przypominamy jest to kolejny etap zadania, w ubiegłym roku wykonano wiatę wraz z wyposażeniem ( 4 stoły i 8 ławek bez oparcia ) oraz zakupiono i posadzono 112 roślin ( świerk serbski, sosna czarna, kasztanowiec biały, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowa, klon globosum ).
Łączna kwota inwestycji: 205.450,07 zł., Kwota dofinansowania: 130.727,00 zł., Środki własne gminy: 74.723,07 zł.
Zakończenie inwestycji w tym roku uzależnione jest od złożonych ofert i cen na wykonanie tego zadania w ogłoszonym postępowaniu.