Inwestycje

Boisko w Lasocicach

Podpisano umowę na zadanie pn. “Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” z firmą BAYDO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Inwestycje

Teren przy boisku

Dofinansowanie na kolejną część zadania pn. ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. Podpisano umowę o przyznanie pomocy ,,Wsparcie na wdrażanie