Inwestycje

Teren przy boisku

Dofinansowanie na kolejną część zadania pn. ,, Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”. Podpisano umowę o przyznanie pomocy ,,Wsparcie na wdrażanie