Trwają prace nad zadaniem pn. ,, Adaptacja pomieszczeń sali wiejskiej na salę fitness w Lasocicach”.

Zadanie realizuje firma pod nazwą Agnieszka Rutkiewicz MIR-BUD Usługi Budowlane z siedzibą w Długiem Starem. W ramach zadania wykonywane są prace związane z dostawą i montażem drzwi wewnętrznych do pomieszczeń, montażem parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, wykonaniem posadzek we wszystkich pomieszczeniach, położeniem płytek ceramicznych na ścianach w pomieszczeniach sanitarnych i technicznych, ułożeniem płytek gresowych i mat gumowych w salach ćwiczeń, robotami tynkarskimi na zewnątrz i w wewnątrz budynku, robotami malarskimi wewnętrznymi, przygotowaniem pomieszczeń higieniczno – sanitarnych (biały montaż), instalacją oświetlenia, wentylacją. Koszt inwestycji wynosi brutto: 178 731,23 zł.Termin realizacji inwestycji: do czerwca 2023 r.