W przetargu na przebudowę drogi powiatowej na odcinku od ronda w Święciechowie do wiaduktu nad S5 w Wilkowicach złożono 5 ofert. Inwestycja zostanie wykonana do 30 sierpnia br.

W tym roku powiat leszczyński zbudował ścieżkę rowerową od wiaduktu w Wilkowicach do ronda w Święciechowie i dalej w kierunku Gołanic, do już istniejącego ciągu w kierunku Włoszakowic i Boszkowa.

Uzupełnieniem tej inwestycji jest przebudowa ok. 900 mb drogi Święciechowa – Wilkowice. Zakres robót to wzmocnienie krawędzi jezdni i jej poszerzenie do sześciu metrów oraz ułożenie dwóch warstw asfaltu.

W przetargu złożono pięć oferta, najtańsza z nich – 650 tys. zł – należy do Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic i jest o ponad 300 tys. zł tańsza od kosztorysu. Termin wykonania prac to 30 sierpnia br. Inwestycję powiatową dofinansuje gmina Święciechowa. 

Komisja przetargowa sprawdza dokumentację.

źródło: https://powiat-leszczynski.pl/aktualnosc/wydarzenia/3362-piec-ofert-na-przebudowe-drogi-swieciechowa-wilkowice.html?fbclid=IwAR3Qna9Sxp-3DxVhgFhXnC2ezK9whn82er329mJdq2B5ed2358AcPX_w5yE