Gmina Święciechowa otrzymała dofinansowanie z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Dofinansowanie dotyczy zadania pt. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Niechłodzie, Trzebinach i Piotrowicach z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Henrykowie”. Kwota dofinansowania wynosi 958 170,00 zł. Inwestycja szacowana jest wstępnie na kwotę 9 863 985 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na początku roku przyznał gminie promesę udzielenia pożyczki w kwocie 8 877 586,00 zł na realizację tego zadania. Pożyczka ta może być umorzona do 30% jej wysokości. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Po jej wykonaniu poznamy dokładną cenę kosztorysową zadania. Inwestycja rozpocznie się w 2021 roku.