Zbliża się końcowy termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach.

W przyszłym tygodniu mija ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy:
– Henrykowo zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 06.02.2023 r.
– Strzyżewice, Długie Stare oraz Piotrowice zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 07.02.2023 r.
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a pokój nr 8 ( I piętro ) lub w Sekretariacie Urzędu Gminy ul. Ułańska 4
Więcej informacji w sprawie zgłoszeń oraz wyborów na Sołtysa wraz z członkami Rad Sołeckich opisane są w Zarządzeniu Wójta Gminy Święciechowa dostępne na stronie dla :

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/483-zwg-2023.html