Seria warsztatów fotograficznych w naszej gminie odbywała się pod hasłem “Malujemy Światłem Gminę Święciechowa”.

Warsztaty przeprowadziła Fundacja Sztuka Leszno. Wcześniej odbyły się spotkania w Przybyszewie i Święciechowie. Tym razem w Długiem Starem. Oto efekty końcowe zdjęć wykonanych w Szkole Podstawowej w Długiem Starem. Projekt został dofinansowany ze środków Gmina Święciechowa.